Tam quốc

“Bậc thầy ẩn nhẫn” Tư Mã Ý: Cái đầu tiên phải học là giỏi thua, thua mà không nhục không đau mới là kẻ...

Tài trí hơn người của Tư Mã Ý là chữ "nhẫn", cũng có thể gọi là kẻ thâm sâu, có thể giả vờ, là người mà không phải người bình thường có thể nhìn thấu: "Cái đầu tiên phải học là giỏi thua, thua mà không nhục, thua mà không đau mới là kẻ cười sau cùng".

Đọc Tam Quốc nhận ra cảnh giới cao nhất đời người: Phóng khoáng như Tào Tháo, Tài trí của Khổng Minh, Kiên trì tựa...

Hồi trẻ đọc Tam Quốc, sùng bái sự phóng khoáng của Tào Tháo, ngưỡng mộ tài trí của Khổng Minh, 20 năm sau xem lại ta mới ngẫm ra có một loại cảnh giới mang tên Lưu Bị.

Đại gian hùng Tào Tháo: “Thà ta phụ thiên hạ chứ không để thiên hạ phụ ta” – làm được có thể công thành...

Tào Tháo là kẻ gian hùng hay là người anh hùng? Cho tới nay thì các chuyên gia về Tam Quốc của Trung Quốc vẫn còn đang "bất phân thắng bại" ở đề tài này, cho dù dường như các bên đều thừa nhận Tào Tháo là một vĩ nhân lỗi lạc. 

“Bậc thầy ẩn nhẫn” Tư Mã Ý: Người thông minh thật sự sẽ giả ngốc để người khác không biết mình thông minh!

Thông minh là một loại tài phú, người thực sự có đại trí tuệ thường đều là ẩn giấu, không để lộ tài năng ra bên ngoài như chính cuộc đời luôn ẩn mình của bậc thầy tài trí Tư Mã Ý.

“Bậc thầy ẩn nhẫn” Tư Mã Ý: Người thông minh thật sự sẽ không để người khác không biết mình thông minh!

Chính cuộc đời của bậc thầy tài trí nhưng luôn ẩn mình Tư Mã Ý đã cho ta bài học thông minh là một loại tài phú, người thực sự có đại trí tuệ thường thường đều là ẩn giấu, không để lộ tài năng ra bên ngoài.

“Đại gian hùng” Tào Tháo: “Thà ta phụ thiên hạ chứ không để thiên hạ phụ ta” – làm được có thể công thành...

Tào Tháo là kẻ gian hùng hay là người anh hùng? Quả thật cho tới nay, các chuyên gia về Tam Quốc của Trung Quốc vẫn còn đang "bất phân thắng bại" ở đề tài này, cho dù dường như các bên đều thừa nhận Tào Tháo là một vĩ nhân lỗi lạc. 

Chỉ từ một bữa nhậu giữa Tào Tháo và Lưu Bị hé lộ bí quyết dựng nghiệp lớn kinh điển nhất Tam Quốc

Tào Tháo đã bày ra tiệc rượu, mời Lưu Bị tới uống, nói chuyện thế sự, anh hùng. Một bữa rượu, một cuộc trò chuyện, được xem là câu chuyện kinh nghiệm dựng nghiệp kinh điển nhất Tam Quốc lúc bấy giờ.

Chưa đọc Lưu Bị thì đừng bàn chuyện dựng nghiệp: Khi thấy tương lai mù mịt, vạn sự bất như ý, hãy học Lưu...

Lưu Bị là một trong những nhân vật lý trí nhất của Tam Quốc, từ một người bán chiếu cỏ đến chư hầu hùng bá một phương. Cuộc đời của Lưu Bị chính là một bộ sách sử về ý chí phấn đấu, là bài học cho những ai đang muốn dựng nghiệp lớn.

Gian hùng cả đời nhưng Tào Tháo vẫn không thoát 8 chữ “Kính vợ đắc thọ, nể vợ sống lâu”

Dù cho có cả thiên hạ trong tay, quyền lực to lớn đến mấy thì vẫn phải bảo vệ, trân trọng những người bên cạnh mình giống như cách Tào Tháo đã làm.

Làm việc hãy học “Đại gian hùng” Tào Tháo: Can đảm, cẩn trọng, dám nghĩ dám làm mới có thể đạt được thành tựu...

"Kẻ làm việc lớn trước tiên là phải dám làm chứ không phải ngồi khóc lóc". Đây là một trong những bài học quản trị của Tào Tháo dưới thời Tam quốc vẫn còn áp dụng được đến ngày nay.

“Bậc thầy ẩn nhẫn” Tư Mã Ý: Người thông minh thật sự sẽ giả ngốc để người khác không biết mình thông minh!

Chính cuộc đời của bậc thầy tài trí nhưng luôn ẩn mình Tư Mã Ý đã chỉ ra rằng thông minh là một loại tài phú, người thực sự có đại trí tuệ thường thường đều là ẩn giấu, không để lộ tài năng ra bên ngoài.

“Bậc thầy ẩn nhẫn” Tư Mã Ý: Người thông minh thật sự sẽ giả ngu để người khác không biết mình thông minh!

Như chính cuộc đời của bậc thầy tài trí nhưng luôn ẩn mình Tư Mã Ý, thông minh là một loại tài phú, người thực sự có đại trí tuệ thường thường đều là ẩn giấu, không để lộ tài năng ra bên ngoài.

Tư duy làm nên thành công của “bậc thầy ẩn nhẫn” Tư Mã Ý: Kẻ mạnh chưa chắc thắng nhưng kẻ thức thời mới...

Bất kể là trong công việc, đời người, tình cảm hay giáo dục con cái, Tư Mã Ý cũng đều có những kiến giải rất khôn ngoan của mình, đồng thời đem tới không ít những bài học gợi mở cho thế hệ sau học tập.

Kỳ phùng địch thủ thời Tam Quốc, cuối cùng Gia Cát Lượng vẫn thua kém Tư Mã Ý ở điểm này

Gia Cát Lượng và Tư Mã Ý từng là kỳ phùng địch thủ phân thắng bại suốt nhiều năm trời thời Tam quốc ở Trung Quốc. Nhưng đến cuối cùng hậu duệ Tư Mã Ý "trên cơ" hậu duệ Gia Cát Lượng và có được thiên hạ.