quyền lực

Thứ lợi hại nhất trên đời này không phải là quyền lực, tiền bạc mà chính là “tư duy”: Sở hữu 3 tư duy...

Tư duy khác nhau khiến đẳng cấp và tầm nhìn cũng khác nhau. Tư duy thay đổi vận mệnh và hành động của con người.

Không có bài viết để hiển thị