mưu sĩ

“Bậc thầy ẩn nhẫn” Tư Mã Ý: Người thông minh thật sự sẽ giả ngốc để người khác không biết mình thông minh!

Thông minh là một loại tài phú, người thực sự có đại trí tuệ thường đều là ẩn giấu, không để lộ tài năng ra bên ngoài như chính cuộc đời luôn ẩn mình của bậc thầy tài trí Tư Mã Ý.

“Bậc thầy ẩn nhẫn” Tư Mã Ý: Người thông minh thật sự sẽ không để người khác không biết mình thông minh!

Chính cuộc đời của bậc thầy tài trí nhưng luôn ẩn mình Tư Mã Ý đã cho ta bài học thông minh là một loại tài phú, người thực sự có đại trí tuệ thường thường đều là ẩn giấu, không để lộ tài năng ra bên ngoài.

“Bậc thầy ẩn nhẫn” Tư Mã Ý: Người thông minh thật sự sẽ giả ngốc để người khác không biết mình thông minh!

Chính cuộc đời của bậc thầy tài trí nhưng luôn ẩn mình Tư Mã Ý đã chỉ ra rằng thông minh là một loại tài phú, người thực sự có đại trí tuệ thường thường đều là ẩn giấu, không để lộ tài năng ra bên ngoài.

Mưu sĩ tài trí như Khương Tử Nha, Gia Cát Lượng vì sao không tự làm chủ mà lại đi “làm thuê” cho người...

Các bậc mưu sĩ tài trí hơn người như Khương Tử Nha, Gia Cát Lượng, Trương Lương vì sao không tự làm chủ mà lại đi "làm thuê" cho người khác "không giỏi" bằng mình? Chân lý dưới sau dạy bạn, muốn khởi nghiệp thành công chỉ có tài thôi là chưa đủ.

“Bậc thầy ẩn nhẫn” Tư Mã Ý: Người thông minh thật sự sẽ giả ngu để người khác không biết mình thông minh!

Như chính cuộc đời của bậc thầy tài trí nhưng luôn ẩn mình Tư Mã Ý, thông minh là một loại tài phú, người thực sự có đại trí tuệ thường thường đều là ẩn giấu, không để lộ tài năng ra bên ngoài.

Vì sao bậc mưu sĩ đại tài như Khương Tử Nha, Gia Cát Lượng, Trương Lương không tự làm chủ mà lại đi “làm...

Những chân lý sống của các bậc mưu sĩ dưới đây sẽ dạy cho bạn biết rằng, muốn khởi nghiệp thành công chỉ có tài năng thôi là chưa đủ.

“Bậc thầy ẩn nhẫn” Tư Mã Ý nói đời người chỉ có 5 câu, nếu biết tận dụng sẽ có lợi cả đời!

Tư Mã Ý nói đời người chỉ có 5 câu, hiểu được 2 câu ắt không bao giờ phải chịu thua thiệt : Đừng so đo đến cùng với kẻ ngốc, hãy học cách cúi đầu trước họ!

3 điều giúp “bậc thầy ẩn nhẫn” Tư Mã Ý trở thành nhân vật lợi hại nhất Tam Quốc

Tư Mã Ý vốn nổi tiếng và được lưu danh qua nhiều đời bởi ông là một trong số ít nhân vật được xem như kiệt xuất nhất trong lịch sử của thời đại Tam quốc. Công lao to lớn của ông phải kể đến là Tào Ngụy được bảo vệ thành công trước các cuộc Bắc phạt xuất phát từ Gia Cát Lượng. Chờ thời cơ chín muồi - nhẫn nhịn Tào Sảng đã lâu, Tư Mã Ý tiến hành một cuộc lật đổ được cho là chấn động năm 249 bởi đã “xóa sổ” được hoàng đế Ngụy. 

4 phẩm chất làm nên một “bậc thầy ẩn nhẫn” Tư Mã Ý uy chấn thiên hạ: Học được sự nghiệp sẽ vươn tới...

Gia Cát Lượng mưu lược hơn người, tính toán khôn khéo, liệu việc như thần, đoán trước được đường đi của đối phương. Mặc dù được đánh giá là thua xa tài năng của Khổng Minh nhưng rồi Tư Mã Ý có thể đẩy lùi 6 lần Bắc phạt của quân Thục, có sự nghiệp uy chấn thiên hạ.

“Bậc thầy ẩn nhẫn” Tư Mã Ý: Người thông minh thật sự sẽ không để người khác biết mình thông minh!

Thông minh là một loại tài phú, người thực sự có đại trí tuệ thường thường đều là ẩn giấu, không để lộ tài năng ra bên ngoài như chính cuộc đời của bậc thầy tài trí nhưng luôn ẩn mình Tư Mã Ý.

Mưu sĩ đại tài như Khương Tử Nha, Gia Cát Lượng vì sao không tự làm chủ mà lại đi “làm thuê” cho người...

Các bậc mưu sĩ đại tài như Khương Tử Nha, Gia Cát Lượng, Trương Lương vì sao không tự làm chủ mà lại đi "làm thuê" cho người khác? Chân lý dưới sau dạy bạn, muốn khởi nghiệp thành công chỉ có tài thôi là chưa đủ.