lười

Áp dụng ngay lập tức công thức 21-3-6-5 giúp bản thân kỷ luật hơn ngay hôm nay: Người lười nhất cũng có thể làm...

Muốn thành công bản thân phải kỷ luật hơn, ngày hôm nay phải tốt hơn ngày hôm trước.

Cổ nhân: Người “lười” có cái phúc của người “lười”, càng lười 3 điều sau càng có phúc khí

Người xưa có câu: “Người ngốc có cái phúc của người ngốc, người lười có cái phúc của người lười”. Trong cuộc sống, nếu lười đúng lúc đúng chỗ, thì càng lười lại càng có phúc khí.

Không có bài viết để hiển thị