Edward Thorp

Câu nói thay đổi cuộc đời thiên tài Edward Thorp: Nếu thông minh như thế, tại sao không giàu đi ?

Edward Thorp là một nhà toán học, nhà đầu tư – doanh nhân nổi tiếng, được người đời ví von là "người đàn ông đánh bại thị trường".

Không có bài viết để hiển thị