đồ hiệu

Sếp Microsoft: “Nếu bạn đã hơn 20 tuổi nhưng mỗi phút bạn sống, bạn vẫn phải ngửa tay xin tiền bố mẹ thì số...

Nếu bạn đã 20 tuổi, nhưng vẫn chưa 25 tuổi, ngoài tình yêu, bạn nhất định phải tìm được một thứ gì đó có thể giúp bạn đứng vững trên cuộc đời này. Bạn buộc phải tìm được cách để quy hoạch cuộc sống của mình. Hãy nhớ rằng, hiện tại bắt đầu cân nhắc chuyện đó cũng chưa muộn đâu.

Không có bài viết để hiển thị