Cách nhanh nhất để hủy hoại một người đó là để họ nhàn rỗi: Đời người giống như con thuyền chèo ngược dòng nước, không tiến ắt lùi

Tận hưởng sự nhàn rỗi là cách hủy hoại bản thân nhanh chóng nhất. Nhàn rỗi và lười biếng nó đều mang một ý xấu hoàn toàn giống nhau, chỉ khác nhau bởi tên gọi mà thôi.