Tình Cảm

3 nguyên tắc tạo nên gia đình hạnh phúc: Thiện lương, cần kiệm và hòa thuận

Cốt lõi của gia phong luôn hướng tới tinh thần chuộng gốc nguồn, khuyến khích lòng hiếu thảo, phụng dưỡng cha mẹ, thờ kính tổ tiên, coi trọng gia đình, thủy chung tình nghĩa, anh em hiếu thuận trong ứng xử, việc học tập lấy tâm, trí, năng làm gốc.

Không có bài viết để hiển thị