Danh Ngôn Gia Đình

Khổng Minh Gia Cát Lượng: Phụ nữ đẹp như rượu, phụ nữ thông minh như trà

Vợ Gia Cát Lượng được tương truyền rằng dung mạo xấu xí, nhưng tư chất hơn người. Do vậy, bạn nên chọn trà để “sống chung”, còn chọn rượu để “chia vui”.

Không có bài viết để hiển thị