Hoạt Động Xã Hội

Tấm gương làm từ thiện của bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh trẻ nhất nước: “Thứ hạnh phúc cho đi là thứ...

Trung úy Dương Hải Anh - Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh trẻ nhất trong cả nước chính là chủ nhiệm dự án "Nuôi em Mộc Châu". Trung úy 26 tuổi luôn khát khao được cho đi, được cống hiến vì cộng đồng. Bởi theo anh, cho đi chính là hạnh phúc.

Không có bài viết để hiển thị